Butikslösningar

Specialister på butikslösningar, nyetableringar och formatomställningar i butiker samt handelsmiljöer.

Vi erbjuder att skapa skräddarsydda butikslösningar efter våra kunders önskemål och tar fram lösningar som passar såväl små som stora butiker. Alla butiker ser olika ut och har olika mycket utrymme. Vi tar fram de bästa förutsättningarna för er yta samt butik och utför butiksexponeringar av era produkter, för att öka försäljningen.

Butiksfixaren bistår er butik med butikslösningar, vare sig du vill ändra eller förbättra befintliga områden, nya områden eller helt enkelt vill skapa merförsäljning i er butik. Varje hylla är viktig och är med i din totala försäljning. Vi hjälper er att öka omsättningen i hela butiken och exponerar era produkter på rätt sätt för bästa försäljning.

Vi projektleder kompletta butikslösningar som innefattar allt från vägginredning, golvinredning, displayställ, belysning och skyltmaterial. Vi planerar hur interiören ska placeras, för att få ett så bra kundvarv som möjligt. Med kundens planogram anpassar vi lösningar efter varje butik och kund.

Kontakta oss på Butiksfixaren om du vill anlita en trygg och erfaren partner för butikslösningar.

Butikslösningar i butiker, butikskedjor & kommersiella miljöer

Butiksfixaren erbjuder butikslösningar för såväl nyetableringar som befintliga butiker inom detalj- och dagligvaruhandeln. Vi utför uppdrag tillsammans med butikskedjor, enskilda handlare och kommersiella miljöer runt om i hela Sverige.

Vi har utfört uppdrag i kommersiella miljöer som hotellkedjor, bensinstationer, cafeér, snabbmatskedjor och restauranger. Under butiksprojektet för vi ett tätt samarbete med våra kunder och samarbetspartners. Vi går igenom hela arbetsprocessen steg för steg, med kvalitetssäkring för hela projektet när vi planerar era butikslösningar.

Vi på Butiksfixaren ser till att ge nytt liv till din butik. Inga mer hyllvärmare och platser som samlar damm. Vi ser till att optimera alla ytor i din butik.

Samarbetspartners

Butiksfixaren har ett utbrett nätverk med samarbetspartners som är väl införstådda med utmaningarna att jobba i en öppen butik. Kostnadseffektivt, utan att tappa i kvalitet.

Butiksfixaren och vårt miljötänk

I vår verksamhet har vi en miljöpolicy som styrs av hållbarhetstänk och är integrerat i hela vårt arbete, när det kommer till butikslösningar. Vi är noga med att informera, ställa krav och påverka våra anställda samt samarbetspartners, att arbeta med miljön i åtanke och för en hållbar framtid.

Inom vår sektor är vi noga med att följa de förordningar, lagar och myndighetskrav som gäller. Istället för pappershandlingar, går vi mer och mer över till digitala handlingar som är bättre för miljön. Butiksfixaren återanvänder brukbar inredning i våra projekt och källsorterar.

Fördelar för dig med Butikfixarens butikslösningar

Anlitar man Butiksfixaren får man en partner med många fördelar. Nedan har vi listat några av dem.

  • Specialister på omställningar i butik. Från enkla utföranden till avancerade speciallösningar
  • Korta ledtider och kostnadseffektivitet genom hela projektet
  • Lång erfarenhet och bred kunskap
  • En kontaktperson genom hela projektet
  • Man kan ha öppet butiken och bibehålla omsättning under projektet
  • Vi samordnar projektet och färdigställer nyckelfärdiga butikslösningar kostnadseffektivt och snabbt
  • Vi hjälper er att utnyttja och maximera varje kvadratmeter
  • Rikstäckande nätverk med samarbetspartners som innebär att vi finns tillgängliga i hela Sverige
  • Anpassar för att exponera produkterna på bästa möjliga sätt, för att öka köpinspirationen
  • Finns tillgängliga för tilläggsbeställningar, felsökningar och underhållsarbete efter projektets slut

Lång erfarenhet av butikslösningar

Butiksfixaren har funnits sedan 2006 och har sedan dess utfört över 500 projekt. Med vår gedigna erfarenhet och många utförda projekt, har vi en kunskap som är bred. Vi hittar lösningar till våra kunder som är hållbara och ökar försäljningen i butiken.

Vår styrka är att vi förstår butikernas behov, vi anpassar vår arbetsprocess utefter kunden, kundens organisation och verksamhet. Alla projekt är unika, olika och har olika behov, vilket vi är väl medvetna om och anpassar arbetssättet utefter det.

Vi har ett brett nätverk med samarbetspartners som är duktiga på utmaningen med att arbeta i en öppen miljö/ butik. Resultatet håller hög kvalitet och är samtidigt kostnadseffektivt. Det ger oss möjlighet att bättre hjälpa er, vart ert företag än är lokaliserade.

Kontakta oss

Kontakta oss på mail eller telefon för att anlita Butiksfixaren. Har du frågor om butikslösningar och hur vi kan hjälpa just er butik, kontakta oss idag för mer information och rätt hjälp.