Projekt som vi är extra stolta över

Butiksfixaren älskar exponeringsytor, smarta speciallösningar, snygga kyldiskar, butiksvarv, framtidens hållbara handel. Uppdrag inom dagligvaruhandeln anses vara de absolut svåraste uppdragen. Här har vi varit verksamma i mer än tio år.

Vi har genomfört cirka fem hundra rikstäckande projekt. Nyetableringar, ometableringar och formatomställningar i olika storlekar samt omfattning. Dessa uppdrag har genomförts i öppna butiker, mitt i kommersen, bland kunder och personal. 

Trots omställningsarbeten i öppna butiker har vi i de allra flesta fall lyckats bibehålla försäljningssiffrorna – och i vissa fall ökat försäljningen.

Stora Coop Karlshamn

Stora Coop Karlshamn

Ort: Karlshamn
Ekohallen Örebro

Ekohallen Örebro

Ort: Örebro
Stora Coop Hallarna

Stora Coop Hallarna

Ort: Halmstad
Netto till Coop

Netto till Coop

Totalt 61 butiker
Eko Sundsvall

Eko Sundsvall

Ort: Sundsvall
Coop Flanaden

Coop Flanaden

Ort: Oskarshamn
Stora Coop Torp

Stora Coop Torp

Ort: Uddevalla