Om oss och vår organisation

Butiksfixaren startades 2006.

Butiksfixarens erbjuder projektledning och samordning av nyetableringar samt mindre ombyggnationer inom detalj- och dagligvaruhandeln. Uppdragen utförs i butikskedjor eller enskilda handlare runt om i Sverige, men även i andra kommersiella miljöer, som exempelvis bensinstationer, hotellkedjor, restauranger, snabbmatskedjor och caféer.

Vår affärsidé

Butiksfixaren affärsidé är att erbjuda en kontakt för samordning och montage inom nyetableringar, ombyggnationer samt formatomställningar i handelsmiljö. Vårt fokus för framgång är enkelhet, långsiktighet, ansvar och arbetsglädje.

Tillsammans, hela vägen.

 

 

Samarbetspartners

Butiksfixaren har ett rikstäckande nätverk med samarbetspartners som är väl införstådda med utmaningarna att jobba i en öppen butik. Kostnadseffektivt, utan att tappa i kvalitet.

Miljöpolicy

Butiksfixaren följer lagar, förordningar och myndighetskrav inom vår sektor. Vår verksamhet styrs av miljötänk och är integrerat i vårt arbete. Vi informerar, påverkar och ställer krav på våra anställda och våra samarbetspartners.

Vi går från pappershandlingar till digitala handlingar i största möjliga mån och verkar för källsortering och återanvändning av byggprodukter i våra projekt.

Miljöarbetet följs upp kontinuerligt med syfte att ständigt förbättras.

Vad vi gör

Vi samordnar projektet, bygger, monterar, installerar och färdigställer nyckelfärdiga butikslösningar i rätt tid till rätt kostnad. Allt i nära samarbete med dig som kund.

Samordning till nyckelfärdig butik

Butiksfixaren tar helhetsansvar i projektet. Du får en enda kontakt med övergripande ansvar för att leda och koordinera logistik och leveranser, montage och utförande, underentreprenörer och specialister, logistik och leveranser. God samordning innebär enkelhet för dig som kund, bättre kontroll och kvalitet samt kortare ledtider och kostnadseffektivitet i hela projektet.

Byggnation, montering och installation

Butiksfixaren är specialister på byggnation från butiksgolv till innertak i handelsmiljöer. Från enkelt utförande till avancerade speciallösningar som sticker ut. Butiksfixaren bygger och monterar butiksinredning, installerar utrustning som exempelvis kyla, belysning och it. Vi har lång erfarenhet av att jobba ansvarsfullt och framgångsrikt i öppna butiker, med bibehållen omsättning och

Service

När butiken är färdigställd och uppdraget slutfört, så finns vi kvar. Butiksfixaren finns tillgängliga för tilläggsbeställningar och underhållsarbete, men också för felsökning. Du får snabb hjälp och kompetent service av personal som har kännedom om just din butik. Vårt tjänsteerbjudande är brett och innefattar allt från byte av enstaka glödlampor till att lösa problem som orsakar driftstopp. Vi fixar det.