Specialister på samordning av projekt med montagetjänster
i nyetableringar och formatomställningar, ometableringar
och avetableringar i handelsmiljöer.

Sedan 2006 har vi genomfört över 500 projekt. I de flesta fall har butikerna lyckats bibehålla försäljningssiffrorna under omställningsarbetet och vissa har t o m överträffat försäljningen!

”Efter många års samarbete, i hundratals projekt, så ser vi Butiksfixaren som mer som en partner än som en vanlig leverantör. Vi jobbar väldigt tätt tillsammans. Deras främsta styrka är att de är oerhört lyhörda för våra önskemål som beställare, men de har lika stort fokus på kunden i våra butiker.”


Projektsamordnare, Coop Butiker och Stormarknader

”Många leverantörer har en tendens att fokusera helt på själva omsställningen, och det är ju såklart viktigt, men vår verklighet är en öppen butik med kunder och personal som ska kunna göra sina inköp och trivas även under en ombyggnation. Står det Butiksfixaren på tröjan, så är det annorlunda. De är duktiga i sin yrkesroll, men har också en förmåga att se helheten. Vi upplever att de är fokuserade på vad som är bäst för oss, snarare än vad som är enklast för dem själva.”


Drifts- och försäljningschef, Coop Butiker och Stormarknader

 

 

Om Butiksfixaren

Butiksfixaren ser helheten från tom lokal till färdig butik. Vi projektleder, samordnar och färdigställer nyckelfärdiga butikslösningar i rätt tid till rätt kostnad. Allt i nära samarbete med dig som kund.

Läs mer om vår affärsidé

Butiksetablering med experter inom alla områden

Butiksfixaren ingår i en koncern med bolagen; ButiksProjekteringButiksGruppenButiksSpecialisten och SOH Butiksetablering.

Tillsammans projekterar, bygger, monterar och installerar vi stora som små projekt.

Det innebär att vi har en bredd av kompetenser under ett och samma tak. Därtill har vi ett nätverk av experter inom olika områden. På så sätt kan vi ta hjälp av rätt kompetens vid rätt tillfälle.

SOH Butiksetablering

SOH Butiksetablering erbjuder en heltäckande tjänst för utveckling och etablering av nya butiker, restauranger och övrig kommersiell miljö. En kontakt som ombesörjer att allt flyter på bekymmersfritt i projekten och frigör värdefull tid för er.
Vi brinner för att skapa hållbara och levande handelsplatser och butiker!

Butiksgruppen

Butiksgruppen representerar butiksentreprenaderna i denna konstellation, där våra fokusområden berör ROT-Projekt, energioptimeringar, fastighetsbesiktningar, CAD-ritningar och byggprojektering. Vi kan genomföra projektet från ax till limpa och har full öppen transparens tillsammans med beställare, drift samt våra kunders kunder.

ButiksProjektering

ButiksProjekterings fokus ligger på projektledning inför och under en etablering, men vi har även möjlighet att vara med långt tidigare än så – redan i framtagandet av butikskoncept! Att anlita ButiksProjektering gör det möjligt att bedriva sin verksamhet som vanligt under tiden projektet genomförs.

ButiksSpecialisten

Vår idé är att hjälpa er att skapa en säljande varulayout i butiken. Vi hjälper er med med mallning i ny och ombyggnationer. Nybyggnation, omställning, revidering i stängd eller öppen butik spelar ingen roll då vi är ”ButiksSpecialister”. När kunder kommer in i Butiksspecialistens välarrangerade hyllgångar, möts de logiska och välfyllda varuexponeringar som med tydlighet i kommunikation skapar köplust.