Butiksservice

Vi erbjuder butiksservice när uppdraget är slutfört

Butiksfixaren erbjuder butiksservice och finns tillgängliga för bland annat tilläggsbeställningar, underhållsarbete och felsökningar. Du får snabb hjälp och kompetent service av personal som har kännedom om just din butik. Vårt tjänsteerbjudande är brett och innefattar allt från byte av enstaka glödlampor till att lösa problem som orsakar driftstopp.

Den expertis inom butiksservice du behöver

Att tillhandahålla butiksservice inom omflyttningar av inredning och utrustning samt utbyte av sliten eller trasig utrustning är en specialiserad och värdefull tjänst som vi erbjuder. Denna typ av service kräver en noggrann planering, expertkunskap om förhållanden i butikens drift samt teknisk utrustning. Butiksfixaren har med lång erfarenhet optimerat dessa tjänster för att stödja dagligvaru- och detaljhandelns verksamhet, säkerställa en effektiv butiksmiljö och förbättra kundupplevelsen.

Snabbt utbyte av sliten eller trasig butiksutrustning

En kritisk aspekt av denna butiksservice är förmågan att snabbt respondera på anmälan och byta ut sliten eller trasig utrustning. Detta minimerar driftavbrott och säkerställer att butiken kan fortsätta att fungera smidigt. Butiksfixarens serviceavdelning har system på plats för snabb respons, inklusive ett lager av återbrukbar inredning, samt en mobil arbetsstyrka som kan genomföra utbyten och reparationer med minimal inverkan på butikens dagliga verksamhet.

Utbildning och stöd i samband med butiksservice

För att maximera effektiviteten av utbyten och omflyttningar, är det också viktigt att kunna erbjuda utbildning och support till butikspersonalen. Detta kan omfatta allt från hur man bäst underhåller ny utrustning till genomgång av olika funktioner inställningar. Genom att dela med oss av vår expertis inom butiksservice kan Butiksfixaren hjälpa handlare att bli mer självständiga och minska behovet av framtida serviceingripanden.

Butiksservice ute hos kund.

Butiksservice ute hos kund.

Bygga om utställningar och montera kontorsmöbler

Utöver traditionell butiksservice erbjuder Butiksfixaren även tjänster inom ombyggnation av utställningar och montering av kontorsmöbler. Denna typ av service kräver precision, kreativitet och en förståelse för hur ytan kan användas mest effektivt för att skapa en inbjudande och funktionell miljö. Butiksfixaren kan erbjuda dessa tjänster för att förbättra utställningsytor och kontorsmiljöer, med fokus på anpassningsförmåga, kvalitet och samarbete.

I behov av butiksservice?

Kontakta oss så hjälper vi er!